Audio

Ringtone ‘The Phone’

Momenteel is het programma ‘The Phone‘ op de televisie te zien. Een spel waarin Eddy Zoëy twee willekeurige personen (die zich hebben opgegeven voor een mysterieus spel) op een willekeurig moment opbelt en ze de vraag stelt of ze mee willen doen aan het spel. Bij akkoord moeten de twee personen elkaar eerst zien te vinden. Daarna moeten de kandidaten vijf sleutels zien te vinden waarna een kluis met inhoud (beginnende bij €25.000,-) kunnen openen. Continue reading

Form captcha

Form can generate spam if they’re not well programmed. A method to block spam is by adding a captcha field. This will generate a (image) code and add it to the session. Every page load the code will be renewed. Visitors must enter the code inside an input field and the submit php code must check the user’s input with the session value. Continue reading